ISTORIJAT

je godina
osnivanja
VŠTH

lideri smo od 2007

Visoka škola za turizam i hotelijerstvo u Trebinju kao javna visokoškolska ustanova osnovana je odlukom Narodne Skuštine Republike Srpske 2007. godine. Nastala je transformacijom Više škole za turizam i hotelijerstvo u Visoku školu za turizam i hotelijerstvo na osnovu Saglasnosti na statusnu promjenu od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Objedinjujući obrazovni, istraživački i stručni rad, profiliše kadrove iz naučnih oblasti: turizam i hotelijerstvo. Od akademske 2013/14 godinu ova visokoškolska ustanova realizuje i četverogodišnji studijski program Poslovna ekonomija turističke privrede na osnovu licence Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. U proteklom periodu u ovu visokoškolsku ustanovu upisan je veliki broj redovnih ili vanrednih studenata na studijske programe: Turizam i hotelijerstvo-180 ECTS (trogodišnji studij) ili Poslovna ekonomija turističke privrede- 240 ECTS (četverogodišnji studij). Studirajući po principima bolonjskke deklaracije studenti stiču akademska zvanja:

Diplomirani menadžer turizma (trogodišnji studij), 

Diplomirani menadžer hotelijerstva (trogodišnji studij), odnosno
Diplomirani ekonomista turizma (četverogodišnji studij).

NAŠI PARTNERI

U DRUŠTVU SA NAJBOLJIMA