ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

обезбјеђење КВАЛИТЕТА


         Висока школа за туризам и хотелијерство, од почетка увођења Европског система високог образовања континуирано и систематски приступа анализи и разматрању могућности за обезбеђивање и унапређење квалитета у свим областима наставно-научног рада путем Стратегије за обезбјеђење квалитета.

Основна мисија Високе школе за туризам и хотелијерство јесте очување високих стандарда квалитета образовног, истраживачког и стручног рада.

Циљ је да се допринесе промоцији образовања, привредном и индивидуалном напретку, промоцији туристичких вриједности града Требиња, РС и цијеле БиХ.

Визија којом се Висока школа води јесте уклапање у јединствени европски академски простор и давање доприноса развоју друштвене заједнице у условима опште трансформације друштва.

Налази се на листи лиценцираних студисјких програма чиме су испуњени захтјеви почетне акредитације и успостављена крајња валидност диплома.

 

Поступак акредитације Високе школе као високошколске установе и студијских програма спроводи се у складу са законом којим се уређује област обезбјеђења квалитета и стандардима за акредитацију високошколских установа и студијских програма.

Поступак акредитације Високе школе спроводи Агенција за високо образовање Републике Српске. 


    РЈЕШЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

    РЈЕШЕЊЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

    

 

    УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЈЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2023. ДО 31.12.2027. ГОДИНЕ

    ВИШЕ…

НАШИ ПАРТНЕРИ

У ДРУШТВУ СА НАЈБОЉИМА