ИСТОРИЈАТ

је година
оснивања
ВШТХ

лидери смо од 2007

Висока школа за туризам и хотелијерство у Требињу као јавна високошколска установа основана је одлуком Народне Скуштине Републике Српске 2007. године. Настала је трансформацијом Више школе за туризам и хотелијерство у Високу школу за туризам и хотелијерство на основу Сагласности на статусну промјену од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске. Обједињујући образовни, истраживачки и стручни рад, профилише кадрове из научних области: туризам и хотелијерство. Од академске 2013/14 годину ова високошколска установа реализује и четверогодишњи студијски програм Пословна економија туристичке привреде на основу лиценце Министарства просвјете и културе Републике Српске. У протеклом периоду у ову високошколску установу уписан је велики број редовних или ванредних студената на студијске програме: Туризам и хотелијерство-180 ЕЦТС (трогодишњи студиј) или Пословна економија туристичке привреде- 240 ЕЦТС (четверогодишњи студиј). Студирајући по принципима болоњскке декларације студенти стичу академска звања:

Дипломирани менаџер туризма (трогодишњи студиј)

Дипломирани менаџер хотелијерства (трогодишњи студиј), односно
Дипломирани економиста туризма (четверогодишњи студиј).

НАШИ ПАРТНЕРИ

У ДРУШТВУ СА НАЈБОЉИМА