ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА ТУРИСТИЧКЕ ПРИВРЕДЕ

240 ЕЦТС

Студијски програм Пословне економије туристичке привреде-240 ЕЦТС темељи се на вишегодишњим спознајама о великој потражњи за економистима специфичних усмјерења, која ће се тржишном трансформацијом привреде Републике Српске и Босне и Херцеговине, као и уласком у Европску унију вишеструко повећати. Оваква могућност, стицања четверогодишњег високог образовања омогућава завршеним студентима ширу могућност запошљавања, а послодавцима разноврснији избор. Студијски програм је конципиран тако да се у свим својим дијеловима: предмети, садржаји, трајање, извођење, сложеност, квалитет, образовни циљеви и исходи учења темељи на најновијим научним спознајама на подручју пословне економије туристичке привреде.

 Модел четверогодишњег студијског програма (3+1; 0+4) обезбјеђује студентима самосталније креирање студијске путање, много више него трогодишњи модел 3+0, а самим тим обезбјеђује и више излазних компетенција. Модел студијског програма уважава потребе и интересовања студената, развија њихове склоности и максимизира њихове интелектуалне капацитете.

Основна циљна популациона група која представља потенцијалне студенте на четверогодишњем студијском програму „Пословна економија туристичке привреде“ су:

  • ученици који су завршили четверогодишње средње образовање.
  • дипломирани студенти Више школе за туризам и хотелијерство,
  • дипломирани студенти који су завршили трогодишњи студиј-180 ЕЦТС бодова на Високој школи за туризам и хотелијерство обзиром да је успостављена програмска проходност, мобилност, фрлексибилност и компатибилност између студијског трогодишњег и четверогодишњег програма, тако да четверогодишњи студијски програм представља „допуну“, „надградњу“ и „проширење капацитета“ студијских програма и продужетак студијске путање.

Излазна квалификација свршених студената (академска звања) на студијском програму  „Пословна економија туристичке привреде“- 240 ЕЦТС , је:

дипломирани економиста туризма- 240 ЕЦТС бодова

СИЛАБУСИ

НАШИ ПАРТНЕРИ

У ДРУШТВУ СА НАЈБОЉИМА