ОРГАНИЗАЦИЈА

студијска
програма на
ВШТХ

организациона СТРУКТУРА

У правном промету Високу школу заступа и представља орган руковођења – директор, у границама овлашћења утврђених Законом и Статутом Високе школе.

Директор Високе школе је проф. др Обрен Гњато.

Замјеник директора Високе школе одговара за академска и финансијска питања.

Замјеник директора Високе школе је проф. др Нина Лојовић Милинић.

 У организационом систему Високе школе постоје службе:

  • Студентска служба
  • Издавачка јединица
  • Библиотека
  • Служба за рачуноводство и трезорске послове
  • Представништво Центра Руског географског друштва

 Студентска служба је организована тако да ради од 08.00 до 16.00 часова, а за студенте сваки радни дан од 08.00 до 12.00 часова.

Руководилац студентске службе је Сузана Булајић,

059/ 240-220,

vsthtrebinje@gmail.com

НАШИ ПАРТНЕРИ

У ДРУШТВУ СА НАЈБОЉИМА