ORGANIZACIJA

студијска
програма на
ВШТХ

organizaciona STRUKTURA

U pravnom prometu Visoku školu zastupa i predstavlja organ rukovođenja – direktor, u granicama ovlašćenja utvrđenih Zakonom i Statutom Visoke škole.

Direktor Visoke škole je prof. dr Obren Gnjato.

Zamjenik direktora Visoke škole odgovara za akademska i finansijska pitanja.

Zamjenik direktora Visoke škole je prof. dr Nina Lojović Milinić.

 U organizacionom sistemu Visoke škole postoje službe:

Studentska služba
Izdavačka jedinica
Biblioteka
Služba za računovodstvo i trezorske poslove
Predstavništvo Centra Ruskog geografskog društva

 Studentska služba je organizovana tako da radi od 08.00 do 16.00 časova, a za studente svaki radni dan od 08.00 do 12.00 časova.

Rukovodilac studentske službe je Suzana Bulajić,

059/ 240-220,

vsthtrebinje@gmail.com

NAŠI PARTNERI

U DRUŠTVU SA NAJBOLJIMA