PRAVNI OKVIR

pravni osnov: VISOKE ŠKOLE

1) Saglasnost na statusnu promjenu Više u Visoku školu za turizam i hotelijerstvo br: 07.2-2160/07 od 12.06.2007. godine,

2)  Sudski registar kod Osnovnog suda u Trebinju Rješenjem br.  RU-1-1652-00 od 05.07.2007. godine, registrovana za djelatnost visokog obrazovanja koje se ostvaruje kroz akademske studije prvog ciklusa,

3) Dozvola za rad izdata od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.2-9617/07 od 28.12.2007. godine,

4) Saglasnost na Statut Visoke škole br: 07.2-2160/07 od 21.06.2007.,

5) Rješenje o ispunjenosti uslova za početak rada Visoke škole za turizam i hotelijerstvo u Trebinju (sa početnom akreditacijom) br:07.2-2160-5/07 od 02.07.2007.,

6) Dozvola za rad za izvođenje studijskog programa „Turizam i hotelijerstvo- 180 ECTS“ br: 07.2-9617/07 od 28.12.2007. godine,

7) Dozvola za rad za izvođenje studijskog programa „Poslovna ekonomija turističke privrede – 240 ECTS“ br:07.023/612-8-3-1/11 od 25.02.2013. godine,

8) Rješenje o upisu u Registar visokoškolskih ustanova br: 07.023/600-1840-3067/08 od 07.05.2008. godine,

9) Registar izdavača (izdavačka djelatnost) br.07.030-053-87-1/11 red. broj 317,

10) Rješenje o registraciji, Okružni privredni sud Trebinje broj: 062-0-REG-12-  000249 od 15.10.2012. godine,

11) Zaključak Zamjenika Načelnika opštine broj:11-1-329/04 od 20.10.2004. godine,

12) Zaključk Načelnika opštine broj: 11-1-329/1-04 od 16.02.2005. godine,

13) Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti br. 26038 od 29.10.2012. godine,

14) Rješenje o ispunjenosti uslova za izvođenje studijskog programa „Poslovna ekonomija turističke privrede“- 240 ECTS bodova.

Osnovni pravni akt Visoke škole je Statut kojim se propisuje organizovanje rada Visoke škole, organi i tijela, upravljanje i rukovođenje ovom visokoškolskom ustanovom, zastupanje i predstavljanje Visoke škole, studijski programi, organizacija i obavljanje naučnoistraživačkog i stručnog rada, način ostvarivanja prava i obaveza nastavnog, administrativnog osoblja,  studenata, način ostvarivanja prihoda, upravljanje sredstvima i imovinom, postupak izbora u akademska zvanja, ispitni rokovi i period studiranja i druga pitanja u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju RS („Sl. glasnik RS“ br. 67/20).

NAŠI PARTNERI

U DRUŠTVU SA NAJBOLJIMA