OBEZBJEĐENJE KVALITETA

obezbjeđenje KVALITETA

         Visoka škola za turizam i hotelijerstvo, od početka uvođenja Evropskog sistema visokog obrazovanja kontinuirano i sistematski pristupa analizi i razmatranju mogućnosti za obezbeđivanje i unapređenje kvaliteta u svim oblastima nastavno-naučnog rada putem Strategije za obezbjeđenje kvaliteta.

Osnovna misija Visoke škole za turizam i hotelijerstvo jeste očuvanje visokih standarda kvaliteta obrazovnog, istraživačkog i stručnog rada.

Cilj je da se doprinese promociji obrazovanja, privrednom i individualnom napretku, promociji turističkih vrijednosti grada Trebinja, RS i cijele BiH.

Vizija kojom se Visoka škola vodi jeste uklapanje u jedinstveni evropski akademski prostor i davanje doprinosa razvoju društvene zajednice u uslovima opšte transformacije društva.

Nalazi se na listi licenciranih studisjkih programa čime su ispunjeni zahtjevi početne akreditacije i uspostavljena krajnja validnost diploma.

 

Postupak akreditacije Visoke škole kao visokoškolske ustanove i studijskih programa sprovodi se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast obezbjeđenja kvaliteta i standardima za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Postupak akreditacije Visoke škole sprovodi Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske. 

NAŠI PARTNERI

U DRUŠTVU SA NAJBOLJIMA