NASTAVNICI I SARADNICI

akademsko OSOBLJE

Име, презиме

Витомир Поповић

Звање

Редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, Правни факултет

Титула

Доктор правних наука

e-пошта

vitomir.popovic@pf.unibl.org

Ужа научна област

Међународно пословно право

 

 

Име, презиме

Даворин Бајић

Звање

Ванредни професор, Универзитет у Бањој Луци, ПМФ

Титула

Доктор географских наука

e-пошта

davorinbajic@pmfbl.org

Ужа научна област

 Географски информациони системи

Име, презиме

 Горан Поповић

Звање

Редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, ЕФ

Титула

Доктор економских наука

e-пошта

goran.popovic@ef.unibl.org

Ужа научна област

 Међународна економија

Име, презиме

Слободан Суботић

Звање

ванредни професор, Универзитет у Источном Сарајеву,     Саобраћајни факултет,  Добој

Титула

Доктор економских наука

e-пошта

slobodan.subotic@sf.ues.rs.ba

Ужа научна област

Финансијско пословање

 

Имe, прeзимe

Рајко Гњато

Звaњe

Редовни прoфeсoр, Универзитет у Бања Луци, ПМФ

Tитулa

Дoктoр гeoгрaфских нaукa

e-мaил

gnjator@pmfbl.org   

Ужа научна област

Регионална географија, регионализација, просторно планирање и одрживи развој, регионални процеси, регионално планирање и развој

 

 

Имe, прeзимe

Радован Спремо

Звaњe

Ванредни професор,Универзитет ПиМ

Tитулa

 Доктор економских наука

e-мaил

rspremo@henatrebisnjici.com   

Ужа научна област

Рачуноводство и ревизија

Имe, прeзимe

Видомир Обрадовић

Звaњe

Професор високе школе, Висока школа за туризам и хотелијерство

Tитулa

Доктор географије

e-мaил

obradovic.vidomir@gmail.com

Ужа научна област

Просторно планирање и одрживи развој

Имe, прeзимe

 Душко Јојић

Звaњe

 Редовни професор, Универзитет у Бања Луци, ПМФ

Tитулa

 Доктор математике

e-мaил

 dusko.jojic@pmf.unibl.org

Ужа научна област

Алгебра и геометрија

Имe, прeзимe

Јасмин Комић

Звaњe

 Редовни професор, Универзитет у Бања Луци, ЕФ

Tитулa

 Доктор статистике

e-мaил

 jasmin.komic@ef.unibl.org

Ужа научна област

Статистичка анализа

Имe, прeзимe

Саша Петковић

Звaњe

 Редовни професор ,Универзитет у Бања Луци, ЕФ

Tитулa

 Доктор економских наука

e-мaил

 sasa.petkovic@ef.unibl.org

Ужа научна област

Предузетничка економија

Имe, прeзимe

Наташа Марић

Звaњe

 Професор руског и италијанског језика

Tитулa

 Магистар италијанског језика

e-мaил

natasapalavestra@yahoo.com

Имe, прeзимe

Ђурасовић Маја

Звaњe

 Професор енглеског језика

Tитулa

 Професор енглеског и италијанског језика

e-мaил

mayatheenglishteacher@gmail.com

Имe, прeзимe

Нина Лојовић Милинић

Звaњe

 Професор високе школе, Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње

Tитулa

 Доктор наука из историје умјетности

e-мaил

 ninamilinic@gmail.com

Ужа научна област

Историја умјетности

Имe, прeзимe

Обрен Гњато

Звaњe

 Редовни професор

Tитулa

 Доктор географских наука

e-мaил

 visokaskolath@teol.net

Ужа научна област

Друштвени аспекти науке о животној средини

Имe, прeзимe

Андријана Мркаић Атељевић

Звaњe

Професор високе школе, Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње

Tитулa

 Доктор економских наука

e-мaил

 andrijanamrkaic@gmail.com   

Ужа научна област

Маркетинг и менаџмент

обезбјеђење КВАЛИТЕТА

 

Витомир Поповић

Редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, Правни факултет

Доктор правних наука

vitomir.popovic@pf.unibl.org

Међународно пословно право

 

Даворин, Слободан, Бајић

Ванредни професор, Универзитет у Бањој Луци, ПМФ

Доктор географских наука

davorinbajic@pmfbl.org

 Географски информациони системи

Горан Поповић

Редовни професор, Универзитет у Бањој Луци, ЕФ

Доктор економских наука

goran.popovic@ef.unibl.org

 Међународна економија

Слободан Суботић

  Ванредни професор,  Универзитет у Источном Сарајеву,     Саобраћајни факултет,  Добој

Доктор економских наука

slobodan.subotic@sf.ues.rs.ba

Финансијско пословање

 

Рајко (Гаврило) Гњато

редовни прoфeсoр, Универзитет у Бања Луци, ПМФ

Дoктoр гeoгрaфских нaукa

gnjator@pmfbl.org   

Регионална географија, регионализација, просторно планирње и одрживи развој, регионални процеси, регионално планирање и развој

 

 

Радован Спремо

Ванредни професор,Универзитет ПиМ

 Доктор економских наука

rspremo@henatrebisnjici.com   

професор Високе школе

рачуноводство и ревизија

Видомир Обрадовић

Професор високе школе, Висока школа за туризам и хотелијерство

Доктор географије

obradovic.vidomir@gmail.com

Просторно планирање и одрживи развој

Душко Јојић

 Редовни професор, Универзитет у Бања Луци, ПМФ

 Доктор математике

 dusko.jojic@pmf.unibl.org

Алгебра и геометрија

Јасмин Комић

 Редовни професор, Универзитет у Бања Луци, ЕФ

 Доктор статистике

 jasmin.komic@ef.unibl.org

Статистичка анализа

Саша Петковић

 Редовни професор ,Универзитет у Бања Луци, ЕФ

 Доктор економских наука

 sasa.petkovic@ef.unibl.org

Предузетничка економија

Наташа Палавестра

 Професор руског и италијанског језика

 Магистар италијанског језика

natasapalavestra@yahoo.com

Ђурасовић Маја

 Професор енглеског језика

 Професор енглеског и италијанског језика

mayatheenglishteacher@gmail.com

Нина Лојовић Милинић

 Професор високе школе, Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње

 Доктор наука из историје умјетности

 ninamilinic@gmail.com

Професор високе школе

историја умјетности

Обрен (Гаврило) Гњато

 Редовни професор

 Доктор географских наука

 visokaskolath@teol.net

Tуристичка географија

Андријана (Митар) Мркаић Атељевић

 Професор високе школе, Висока школа за туризам и хотелијерство Требиње

 Доктор економских наука

 andrijanamrkaic@gmail.com   

маркетинг и менаџмент

 

 

NAŠI PARTNERI

U DRUŠTVU SA NAJBOLJIMA