TURIZAM I HOTELIJERSTVO

180 ECTS

            Visoka škola realizuje studijski program „Turizam i hotelijerstvo“-180 ECTS, kao studij prvog ciklusa osnovnih akademskih studija u trajanju od tri godine. Studije se organizuju u sjedištu Škole, po modelu 3+0, u trajanju od šest semestara kao redovni ili vanredni studij. Studije pripadaju naučnom polju/oblasti: Društvene nauke/ekonomija i poslovanje.

            Programski sadržaji studijskog programa su zajednički za prve dvije godine (zajedničke osnove) studija, dok u trećoj godini studija predviđeno je da se studenti prema individualnom interesovanju za naučnu oblast/problem mogu dobrovoljno opredijeliti za studijske programe: turizam ili hotelijerstvo uz mogućnost odabira izbornih predmeta-kolegija.          

           U toku prve dvije godine studija studenti stiču znanja iz oblasti osnova ekonomije, turizma, turističke geografije, poslovnog prava i stranih jezika (engleskog i italijanskog kao obaveznih predmeta koji se izučavaju u toku trogodišnjeg studija, i ruskog jezika koji se izučava kao izborni predmet u trećoj godini studija), kulturno-istorijskih osnova turizma, turističkih agencija i informatike. Strukturnom analizom i metodom modulacije postojećeg licenciranog trogodišnjeg  studijskog programa „turizam i hotelijerstvo“-180 ECTS dolazi se do zaključka da trogodišnji studijski program, pored predmeta koji imaju opšti i turistički karakter,  ima tzv. „ekonomski kod“ koga sačinjavaju predmeti ekonomske struke.

Izlazne kvalifikacije svršenih studenata (akademska zvanja) na studijskom programu  „Turizam i hotelijerstvo“- 180 ECTS, su:

NAŠI PARTNERI

U DRUŠTVU SA NAJBOLJIMA