POSLOVNA EKONOMIJA TURISTIČKE PRIVREDE

240 ECTS

Studijski program Poslovne ekonomije turističke privrede-240 ECTS temelji se na višegodišnjim spoznajama o velikoj potražnji za ekonomistima specifičnih usmjerenja, koja će se tržišnom transformacijom privrede Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i ulaskom u Evropsku uniju višestruko povećati. Ovakva mogućnost, sticanja četverogodišnjeg visokog obrazovanja omogućava završenim studentima širu mogućnost zapošljavanja, a poslodavcima raznovrsniji izbor. Studijski program je koncipiran tako da se u svim svojim dijelovima: predmeti, sadržaji, trajanje, izvođenje, složenost, kvalitet, obrazovni ciljevi i ishodi učenja temelji na najnovijim naučnim spoznajama na području poslovne ekonomije turističke privrede.

 Model četverogodišnjeg studijskog programa (3+1; 0+4) obezbjeđuje studentima samostalnije kreiranje studijske putanje, mnogo više nego trogodišnji model 3+0, a samim tim obezbjeđuje i više izlaznih kompetencija. Model studijskog programa uvažava potrebe i interesovanja studenata, razvija njihove sklonosti i maksimizira njihove intelektualne kapacitete.

Osnovna ciljna populaciona grupa koja predstavlja potencijalne studente na četverogodišnjem studijskom programu „Poslovna ekonomija turističke privrede“ su:

učenici koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje.
diplomirani studenti Više škole za turizam i hotelijerstvo,
diplomirani studenti koji su završili trogodišnji studij-180 ECTS bodova na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo obzirom da je uspostavljena programska prohodnost, mobilnost, frleksibilnost i kompatibilnost između studijskog trogodišnjeg i četverogodišnjeg programa, tako da četverogodišnji studijski program predstavlja „dopunu“, „nadgradnju“ i „proširenje kapaciteta“ studijskih programa i produžetak studijske putanje.

Izlazna kvalifikacija svršenih studenata (akademska zvanja) na studijskom programu  „Poslovna ekonomija turističke privrede“- 240 ECTS, je:

СИЛАБУСИ

NAŠI PARTNERI

U DRUŠTVU SA NAJBOLJIMA